CRUX

— (re)design van het logo en beeldmerk van CRUX, bureau voor (persoonlijke) coaching

De visie en praktijk van CRUX draait om de begrippen bezielen en bewegen. Het logo van CRUX laat deze begrippen ook zien: beweging als een pijl omhoog en bezieling als een pijl de diepte in. Samen vormen deze pijlen een X, daar zit de crux.

andere projecten